Ouderportaal

Onze visie

Om kinderen een goede basis mee te geven biedt onze school leerlingen en hun ouders/verzorgers een veilige sfeer waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. In onze school staat het kind centraal om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, rekening houdend met zijn individuele kwaliteiten, zelfbeeld, motivatie, motorische en creatieve ontwikkeling. De thuissituatie is hierbij ook van belang. Lees meer over onze visie in de schoolgids.

Maria Montessori

Montessorionderwijs is genoemd naar Maria Montessori. Als arts leerde ze kinderen zich te ontwikkelen door horen, zien, voelen en ruiken en had daarmee veel succes. Als kinderen leerstof wordt aangeboden in een periode dat ze daarvoor gevoelig zijn, dan zullen ze die leerstof snel in zich opnemen. Montessori bedacht meerdere leermaterialen zelf, waaronder bijvoorbeeld schuurpapieren letters, waarmee de kinderen de beweging van de letters konden voelen.Het uitgangspunt is dat kinderen zelf graag willen leren en dat ze geholpen worden om ‘het zelf te doen’. Kinderen hebben een drang tot zelfontplooiing. Kinderen zitten met meerdere andere kinderen van verschillende leeftijden drie jaar in een groep.

De uitgangspunten voor het Montessorionderwijs zijn:

  • leren en ontwikkelen: er is specifiek materiaal ontwikkeld dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt;
  • ‘help mij het zelf doen’: kinderen leren om zelfstandig te werken;
  • aantrekkelijke klas: de klas wordt steeds anders aangekleed om een aantrekkelijke ruimte te blijven;
  • vrijheid in gebondenheid: kinderen zijn zelfstandig. Tegelijk wordt gevolgd wat de kinderen doen en krijgen ze sturing als ze zich eenzijdig dreigen te ontwikkelen;
  • persoonlijke ontwikkeling: ieder kind mag zijn eigen persoonlijke eigenschappen goed tot ontwikkeling brengen;
  • verschillende leeftijden in één groep
  • leerkracht als begeleider: de leerkracht begeleidt groepjes kinderen of één kind.

Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging. Meer informatie vindt u hier.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT