Ouderportaal

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Montessorischool Capelle adviseert de schoolleiding over alle zaken die het reilen en zeilen van de school, de kinderen en de ouders aangaan. Van implementatie van nieuwe
wetgeving en richtlijnen tot veiligheid in en om de school; van schooltijden
tot lesmethoden; van de schoolidentiteit tot de inrichting van het schoolplein.
In de wet staat wanneer de MR instemming of advies moet geven bij veranderingen of nieuwe plannen. Daarnaast helpt de MR de schooldirectie bij het maken van nieuwe plannen en beleid. Wat de MR doet is altijd gericht op het verbeteren van de school en op een zo helder mogelijke communicatie naar ouders en personeel.

Jaarlijks komt de MR ongeveer acht keer bij elkaar. Deze vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar. Iedere ouder is van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De data van de MR vergaderingen kunt u vinden in de nieuwsbrieven en op het prikbord bij de ingang van de school. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de MR dan kunt u bij mij of elk ander MR lid terecht. Ook bereikt u ons via
mrmontessorischoolcapelle@gmail.com.

leden mR montessorischool Capelle

Oudergeleding: Bob Dronkers
                       Patricia Cortijo
                       
                       
Personeelsgeleding:  Angelina Kalkman                            
                              Désirée Vermeeren
                              Jeffrey Verweij

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT